Výpis obchod. rejstříku

doc1

Výpis živ. rejstříku

doc2

Výpis RES

doc3

NBÚ

doc4

Povolení Magistrátu

doc5